Dne 23. března 2013 se bude v Třeboni na Masarykově náměstí konat Velikonoční hospodářský trh. Součástí trhu bude prodej řemeslných a farmářských výrobků chráněných dílen, bude zde k vidění zdobení Kraslicovníku výroby žáků třeboňské ZUŠ, dále ruční dílny, bude zde jarní detoxikační koutek a mnoho dalších aktivit.

Written by